1. ZYN behandelt je met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ben je niet tevreden over de zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de geschillencommissie Quasir waarbij ik via de beroepsvereniging VBAG ben aangesloten. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt overigens niet van zijn betalingsverplichting.

  2. De behandelingen van ZYN zijn niet bedoeld om reguliere geneeskunde te vervangen, eerder om deze te complementeren. Indien symptomen aanhouden of de klacht ernstig is, dient men onmiddellijk een arts te raadplegen.

  3. De behandelaar van ZYN is geen arts en zal geen medische diagnoses stellen.

  4. De behandelingen bij ZYN resulteren nooit in het voorschrijven van medicijnen of medische behandelingen.
  5. De behandelingen bij ZYN leiden nooit tot wijzigingen in voorgeschreven medicijnen en/of medische behandelingen.