Voor sommige kinderen is het aanleren van nieuwe vaardigheden op school een grote uitdaging. Soms levert dat zoveel stress op dat een kind blokkeert bij het aanleren of automatiseren (iets met gemak doen) van bijvoorbeeld taal of rekenen. In het ergste geval voelt een kind zich dom of ontwikkelt faalangst, omdat het niet mee kan met de rest van de klas. Leerlingen krijgen dan extra oefeningen aangeboden als oplossing/hulp. Dus als je moeite hebt met lezen, spelling of rekenen of je hebt meer dan moeite in de vorm van dyslexie of dyscalculie, dan krijg je als opdracht om extra te lezen/spellen/rekenen. Je krijgt dus als opdracht om iets te oefenen waar je niet goed in bent. Het is logisch dat dat dan weerstand oplevert en dat je daar dan helemaal geen zin in hebt.

Als het je moeite kost om iets nieuws te leren, dan kan het zijn dat je er in je ontwikkeling nog niet aan toe bent (geweest). We zijn immers allemaal individuen met een eigen tempo van persoonlijke ontwikkeling. Echter op school moet je mee in de algemene stroom, waardoor het leren van een vaardigheid je stress op kan leveren. Die stress zorgt er dan voor dat het niet lukt. Om het leren weer leuk en stressvrij te maken is er BrainGym® ontwikkeld. Je hoeft dan geen puzzeltjes te maken of lees- en spellingsopdrachten te doen, maar we gaan bewegingsoefeningen doen om de beide hersenhelften ontspannen te laten samenwerken. Pas wanneer je linker- en rechterhersenhelft met gemak informatie kunnen uitwisselen, dan wordt leren weer een feestje!

BrainGym® kan helpen bij:

  • moeite met lezen en/of schrijven of andere vaardigheden
  • moeite met hanteren van ‘gereedschappen’ zoals de pengreep
  • het niet kunnen toepassen van spellingsregels
  • hardnekkige omkering van letters en cijfers